Äventyrsgolf från det bästa av två världar

SAGO har alla de kompetenser som krävs för att anlägga äventyrsgolfbanor med hög spelkvalitet och lång livslängd. Erfarenheter från mångårigt arbete med minigolf, projektering, anläggning och skötsel av trädgårdsanläggningar har sammanförts i SAGO AB.

SAGO ägs av NIFO AB, som har lång erfarenhet från design och byggnation av minigolfanläggningar. Sedan några år gäller även detta för äventyrsgolfbanor. Inom NIFO finns stor spelkunskap, vilket borgar för att spelidén på ritningen även fungerar i verkligheten när banan är byggd.

P.A.R.K. i Syd AB är den andre ägaren. Eftersom äventyrsgolfbanor kräver extra stora kunskaper när det gäller anläggningsteknik, det vill säga att bygga banorna på rätt underlag och med rätta förutsättningar, så kompletterar PARK det kunnande som NIFO representerar. Inte minst genom PARKs landskapsarkitekter som tillför smakfull design och viktiga upplevelsevärden. SAGO, när det bästa av två världar blir ett!

SAGO - Swedish Adventure Golf