Äventyrsgolf från det bästa av två världar

SAGO ™ är en Äventyrsgolfbana där fokus ligger på spelkvalité – livslängd – nöje. Erfarenheter från mångårigt arbete med minigolf, projektering, anläggning och skötsel av trädgårdsanläggningar är hemligheten bakom äventyrsgolfbanan SAGO ™.

SAGO ™ tillverkas sedan mer än 10 år tillbaka av Nifo AB och PARK Syd AB.

Nifo AB har lång erfarenhet från design och byggnation av minigolfanläggningar. Inom NIFO finns stor spelkunskap, vilket borgar för att spelidén på ritningen även fungerar i verkligheten när banan är byggd.

PARK i Syd AB har lång erfarenhet från projektering, anläggning och skötsel av trädgårdsanläggningar. PARKs landskapsarkitekter tillför smakfull design och viktiga upplevelsevärden. Genom sina stora kunskaper i anläggningsteknik garanterar PARK även för att banorna får rätt uppbyggnad och rätt förutsättningar.

Äventyrsgolfbanan SAGO™, när det bästa av två världar blir ett!